Dr. Jochen Roose
Sozialwissenschaftler

 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Dr. Jochen Roose

 
 
Badania:

  • Europeizacja
  • Partycypacji
  • Metod empirycznych badań społecznych