Dr. Jochen Roose
Sozialwissenschaftler


  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Curriculum Vitae

Doświadczenie zawodowe

od 08.2018 Pracownik naukowy w Konrad-Adenauer-Stiftung.
02.2018-10.2018 Pracownik naukowy w Deutsches Institut für Urbanistik.
04.2014-01.2018 Profesor, Katedra Socjologii, Centrum Studiow Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta, Uniwersytet Wrocławski
10.2015-03.2016 Profesor w Katedrze Makrosocjologii (w zastępstwie prof. Jürgena Gerhardsa) w Instytucie Socjologii Wolnego Uniwersytetu w Berlinie; urlop naukowy na stanowisku profesora na Uniwersytecie Wrocławskim
10.2013-03.2014 Zastępstwo na stanowisku profesora metod badań empirycznych na Wydziale Ekonomii Społecznej, Uniwersytet Hamburski
10.2008-09.2013 Młodszy profesor, Katedra Socjologii Społeczeństw Europejskich, Instytut Socjologii, Wolny Uniwersytet w Berlinie
10.2004-09.2008 Asystent naukowy prof. dra hab. Jürgena Gerhardsa na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, Instytut Socjologii, Katedra Makrosocjologii; w tym: 04.2008-09.2008 – urlop rodzicielski
02.2002-09.2004 Asystent naukowy prof. dra hab. Jürgena Gerhardsa na Uniwersytecie w Lipsku, Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Kultury
08.2001-01.2002 Pracownik naukowy na Uniwersytecie Friedricha Schillera w Jenie w Specjalnej Strefie Badań 580 "Rozwój społeczny po załamaniu systemu", projekt "Kultura polityczna a zaangażowanie obywatelskie"
05.2001-08.2001 Badanie dla Öko-Institutu we Fryburgu: "Made by Öko-Institut. Nauka w niespokojnym środowisku"
01.2001-08.2001 Kontynuacja: pracownik naukowy w Berlińskim Ośrodku Badań Społecznych (Wissenschaftszentrum Berlin).
01.2000-09.2000 Pobyt naukowy w School of Social Policy, Sociology and Social Research, University of Kent w Canterbury, Wielka Brytania; stypendium Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD)
01.2001-08.2001 Pracownik naukowy w Berlińskim Ośrodku Badań Społecznych, Wydział „Sfera publiczna i ruchy społeczne“; od 2001: Zakład „Sfera publiczna i mobilizacja“, Projekt grantowy: „Transformacja aktywizmu ekologicznego“

Rozwój naukowy

07.2009 Habilitacja, venia legendi: „Socjologia“
Rozprawa: „Gibt es ein an Nationalitäten orientiertes Sozialprestige? Eine Exploration in methodischer Absicht“ [Czy istnieje prestiż społeczny ukierunkowany na narodowość? Rozeznanie w celach metodologicznych]
04.2002 Doktorat
Praca doktorska: „Nationale Umweltorganisationen und der lange Weg nach Brüssel. Über die Europäisierung der deutschen und britischen Umweltbewegung.“ [Narodowe organizacje ekologiczne i długa droga do Brukseli. O europeizacji niemieckich i brytyjskich ruchów ekologicznych.] Promotorzy: prof. dr hab. Friedhelm Neidhardt i prof. dr hab. Dieter Rucht
08.1997 Ukończenie studiów socjologicznych (Diplom)
Dobrowolna praca naukowa: „Chancen und Hindernisse von Protestmobilisierung am Beispiel der nicht-stattgefundenen Mobilisierung gegen Gewalt in Medien“, [Chanse i przeszkody mobilizacji protestów na przykładzie braku mobilizacji przeciwko przemocy w mediach], promotor: prof. dr hab. Friedhelm Neidhardt; recenzent: prof. dr hab. Dieter Rucht

Inna działalność

od 2013 Współzałożyciel: Institut für Protest- und Bewegungsforschung Berlin [Berliński Instytut Badań nad Protestami i Ruchami Społecznymi]
2011 Ekspert w Forum Badawczym Bezpieczełstwo Publiczne (Forschungsforum Öffentliche Sicherheit)
2009 Ekspert w Narodowym Forum Aktywności i Partycypacji, zorganizowanym przez Federalną Sieć Aktywności Obywatelskiej (Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement) na zlecenie Ministerstwa ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży Republiki Federalnej Niemiec
od 1999 Redaktor w periodyku badawczym Forschungsjournal Soziale Bewegungen