Dr. Jochen Roose
Sozialwissenschaftler


  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Badania

2013-2015 „The Greeks, the Germans, and the Crisis (GGCRISI)”. Political Claims Analysis debaty o kryzysie w mediach masowych w Niemczech i Grecji oraz wywiady z uczestnikami. Wniosek złożony w Federalnym Ministerstwie Nauki i Badań Federalnej Republiki Niemiec (BMBF) oraz Ministerstwie Edukacji, Spraw Religijnych, Kultury oraz Sportu Republiki Greckiej, współnie z prof. dr hab. Marią Kousis, University of Crete, www.ggcrisi.info.
2013-2014 „Engagement, Engagementpotenzial und das Potenzial für Gewerkschaftsengagement bei Jugendlichen in den Neuen Bundesländern. Eine multivariate Sekundäranalyse von Umfragedaten“. [Aktywizm, potencjał aktywistyczny i potencjał zaangażowania się w działalność związków zawodowych u młodzieży z nowych landów. Wtórna analiza wielowymiarowa danych sondażowych].
Projekt finansowany przed Fundację Ottona Brennera (przyznany).
2010-2015 Sieć Młodych Pracowników Nauki (Nachwuchsnetzwerk) „Neue Perspektiven auf Soziale Bewegungen und Protest“ [Nowe spojrzenia na ruchy społeczne i protesty], Niemiecka Fundacja Badawcza (DFG).
2003-2006 „Die Europäische Union und die massenmediale Attribution von politischer Verantwortung“ [Unia Europejska a przypiswanie odpowiedzialności politycznej w mediach masowych], Niemiecka Fundacja Badawcza (DFG) (z Jürgenem Gerhardsem)
2003-2004 „Effekte von Umweltprotest in der Bundesrepublik Deutschland“ [Skutki protestów ekologicznych w Republice Federalnej Niemiec], Fundacja Fritza Thyssena
2001 Öko-Institut: „Nauka w niespokojnym środowisku”, Öko-Institut
1997 Geringfügige Beschäftigung in Berlin-Brandenburg im Geschlechtervergleich [Praca w niewielkim wymierze w Berlinie i Brandenburgii w porównaniu wg płci], Fundacja Hansa Böcklera (z Irmtraud Schlosser)