Weiter Zurück Inhalt

2. Transkriptions-Index

Ajhany Ajxany Bolat

Altai Altaï

Altanhuyag Altanxuyag

Avirmed Awirmädiïn Battör

Ayurzanyn Ayuurzanyn Bazarxuu

Baasanjav Baasanjaw

Batkhuu Batxüü

Battsereg Batcäräg

Battur Battör

Bayarsaikhan Bayarsaïxan

Bayartsaikhan Bayartsaïxan

Bayartsogt Bayarcogt

Bazarkhuu Bazarxüü

Bilegsaikhan Bilägsaïxan

Bjambajaw Ärdäniïn Byambajaw

Bjambajaw Janlawyn Byambajaw

Bjambasuren Byambasürän

Bohisharga Box'sharga

Boldkhet Boldxät

Budragchaagiin Budragqaagiïn Dash-Yondon

Byambajav Ärdäniïn Byambajaw

Byambajav Janlawyn Byambajaw

Byambasuren Byambasürän

Cevegmidiin Cäwägmidiïn Cogt

Chimediin Qimädiïn Saïxanbiläg

Chimedtseren Qimädcärän

Choijilsuren Qoïjilsürängiïn Püräwdorj

Chultemiin Qültämiïn Lxagwajaw

Chultemiin Qültämiïn Otgonbayar

Chultemiin Qültämiïn Ulaan

Damdinsurengiin Damdinsürängiïn Änxbaatar

Danzanbaljiriin Danzanbaljiryn Änxtaïwan

Dashpurev Dashpüräw

Dashpüräv Dashpüräw

Dashtseren Dashcärän

Dashzeveg Dashzäwäg

Davaadorjiin Dawaadorjiïn Ganbold

Davaagiin Dawaagiïn Basandorj

Dawaasambu Dawaasambuu

Delgermaa Dälgärmaa

Demberel Dämbäräl

Doljingiin Doljingiïn Cogbadrax

Dorjiin Dorjiïn Mönxöö

Elbegdorj Älbägdorj

Elbegdortsch Älbägdorj

Enchsaichan Änxsaïxan

Enebish Änäbish

Enhbayar Änxbayar

Enkhbaatar Damdinsürängiïn Änxbaatar

Enkhbaatar Qimidiïn Änxbaatar

Enkhbayar Änxbayar

Enkhtaivan Änxtaïwan

Enkhtuvshin Cagaandariin Änxtüwshin

Enkhtuvshin Ölziïsaïxany Änxtüwshin

Enkhtuya Änxtuyaa

Erdene Ärdänä

Erdenebileg Ärdänäbiläg

Erdenechuluun Ärdänäquluun

Erdeniin Ärdäniïn Bat-Üül

Erdeniin Ärdäniïn Byambajaw

Erdeniin Ärdäniïn Gombojaw

Erkhembayar Ärxämbayar

Galsanpuntsagiin Galsanpuncagiïn Ganxuyag

Ganhuyag Cärändorjiïn Ganxuyag

Ganhuyag Galsanpuncagiïn Ganxuyag

Gavaa Gawaagiïn Batxüü

Gerelchuluun Gärälquluun

Gombojav Ärdäniïn Gombojaw

Gombojav Jambyn Gombojaw

Gombosuren Gombosürän

Gonchig S. Gonqig

Jasrai Jasraï

Jondonpuntsagiin Yondonpuncagiïn Adilbish

Khenmedkheviin Xänmädxäwiïn Dashzäwäg

Lkhagvazhav Lxagwajaw

Lundeejantsan Lündääjancan

Luvsan Luwsan-Oqir

Luvsanvandangiin Luwsanwandangiïn Bold

Mendiin Mändiïn Zänää

Munkho Mönxöö

Narangerel Rinqingiïn Narangäräl

Narangerel Sodowsürängiïn Narangäräl

Narantsetseg Narancäcäg

Njamdorj C. Nyamdorj

Norovsambuu Norowsambuu

Norovyn Norowyn Altanxuyag

Nyamdavaa Galsandagwyn Nyamdawaa

Nyamdavaa Gändänjawyn Nyamdawaa

Nyamdavaa Pagwajawyn Nyamdawaa

Ochirbat Oqirbat

Ochirkhuu Oqirxüü

Oidovyn Oïdowyn Änxtuyaa

Oidovyn Yondon-Oïdowyn Gärälquluun

Oold Ööld

Otschirbat Oqirbat

Oyun Oyuun

Pagvajavyn Pagwajawyn Nyamdawaa

Punsalmaagiin Punsalmaagiïn Oqirbat

Puntsagiin Puncagiïn Jasraï

Purevdorj Püräwdorj

Radnaasumbereliin Radnaasümbäräliïn Gonqigdorj

Ragchaagiin Ragqaagiïn Badamdamdin

Regsuren Regsürängiïn Bat-Ärdänä

Rencen Räncän-Amgalan

Renchinsambuugiin Renqinsambuugiïn Odonbaatar

Rentsengiin Räncängiïn Sodxüü

Rinchingiin Rinqingiïn Narangäräl

Rinchinnyamyn Rinqinnyamyn Amarjargal

Saikhanbileg Saïxanbiläg

Sandagiin Sandagiïn Gonqig

Sandalkhan Sandalxan

Sangajavyn Sangajawyn Bayarcogt

Sanjaasurengiin Sanjaasürängiïn Zorig

Sanjbegziin Sanjbägziïn Tömör-Oqir

Sereeteriin Säräätäriïn Boldxät

Sharavdorj Sharawdorj

Shiilegiin Shiïlägiïn Batbayar

Sodkhuu Sodxüü

Sougar Sugar

Soyolsurengiin Soyolsürängiïn Bilägsaïxan

Taukein Taukeïn Sultan

Togsjargalyn Tögsjargalyn Gandi

Togtokh Togtox

Tsagaandariin Cagaandariïn Änxtüwshin

Tsahiagiin Caxiagiïn Älbägdorj

Tsakhyagin Caxiagiïn Älbägdorj

Tsendiin Cändiïn Nyamdorj

Tserendashiin Cärändashiïn Colmon

Tserendemberel Cärändämbäräliïn Baasanjaw

Tserendorjiin Cärändorjiïn Ganxuyag

Tserenkhuugiin Cäränxüügiïn Sharawdorj

Tserenpiliin Cäränpiliïn Gombosürän

Tseveenjavyn Cäwäänjawyn Ööld

Tsevelmaagiin Cäwälmaagiïn Bayarsaïxan

Tsogbadrakh Cogbadrax

Tsogt Cogt

Tsolmon Colmon

Tudew Tüdäw

Tumur Tömör-Oqir

Tumur-Ochir Tömör-Oqiryn Ärdänäbiläg

Tumur-Ochir Tömör-Oqir

Tuvdengiin Tüwdängiïn

Tuvshintogs Tüwshintögs

Unenburengiin Ünänbürängiïn Narancäcäg

Zenee Zänää


Weiter Zurück Inhalt