Dutch Adaptation of the General Self-Efficacy Scale
Bart Teeuw, Ralf Schwarzer & Matthias Jerusalem, Berlin, Germany, 1994

Hieronder volgen twee vragen over hoe u in het algemeen denkt en doet.
Zou u aan willen geven in hoeverre u het oneens of eens bent met deze vragen.
Wilt u daartoe voor alle vragen het antwoord dat OP DIT MOMENT het meest van toepassing is op u aankruisen.

  1 Het lukt me altijd moeilijke problemen op te lossen, als ik er genoeg moeite voor doe.
  2 Als iemand mij tegenwerkt, vind ik toch manieren om te krijgen wat ik wil.
  3 Het is voor mij makkelijk om vast te houden aan mijn plannen en mijn doel te bereiken.
  4 Ik vertrouw erop dat ik onverwachte gebeurtenissen doeltreffend aanpak.
  5 Dankzij mijn vindingrijkheid weet ik hoe ik in onvoorziene situaties moet handelen.
  6 Ik kan de meeste problemen oplossen als ik er de nodige moeite voor doe.
  7 Ik blijf kalm als ik voor moeilijkheden kom te staan omdat ik vertrouw op mijn vermogen om problemen op te lossen.
  8 Als ik geconfronteerd word met een probleem, heb ik meestal meerdere oplossingen.
  9 Als ik in een benarde situatie zit, weet ik meestal wat ik moet doen.
10 Wat er ook gebeurt, ik kom er wel uit.

Response Format:

1 = volledig onjuist 2 = nauwelijks juist 3 = enigszins juist 4 = volledig juist


Last Update: 03.11.99.