Swedish Version of the General Self-Efficacy Scale

Marcus Koskinen-Hagman, Ralf Schwarzer & Matthias Jerusalem, 1999

1. Jag lyckas alltid lösa svåra problem om jag bara anstränger mig tillräckligt.
2. Även om någon motarbetar mig hittar jag ändå utvägar att nå mina mål.
3. Jag har inga svårigheter att hålla fast vid mina målsättningar och förverkliga mina mål.
4. I oväntade situationer vet jag alltid hur jag skall agera.
5. Till och med överraskande situationer tror jag mig klara av bra.
6. Tack vare min egen förmåga känner jag mig lugn även när jag ställs inför svårigheter.
7. Vad som än händer klarar jag mig alltid.
8. Vilket problem jag än ställs inför kan jag hitta en lösning.
9. Om jag ställs inför nya utmaningar vet jag hur jag skall ta mig an dem.
10. När problem uppstår kan jag vanligtvis hantera dem av egen kraft.

Response Format:

1 = Tar helt avstånd
2 = Tar delvis avstånd
3 = Instämmer delvis
4 = Instämmer helt

More German and English scales at  http://www.fu-berlin.de/gesund/skalen/

Other psychometric scales

Apply the scale and tell us about your research !

Last Update: 14. Feb 99