General Self-Efficacy Scale - Slovenian Version

Marta Licardo, Ralf Schwarzer, & Matthias Jerusalem (2007)

 Translated by Marta Licardo, University of Maribor, Slovenia, <martalicardo@yahoo.com>

- VPRAŠALNIK SAMOUČINKOVITOSTI

 Prosimo, da na ta vprašalnik odgovorite z obkroževanjem številk. Vrednosti so naslednje:

 1 = Popolnoma neresnično

2 = Komaj resnično

3 = Delno resnično

4 = Popolnoma resnično 

1. Vedno uspem rešiti težave, če se le dovolj potrudim.

1

2

3

4

2. Tudi kadar mi kdo nasprotuje, najdem načine in poti, da dosežem to, kar želim.

1

2

3

4

3. Z lahkoto ostajam pri svojih namerah in dosegam svoje cilje.

1

2

3

4

4. Prepričan sem, da se znam učinkovito spoprijeti z nepričakovanimi dogodki.

1

2

3

4

5. Zaradi svoje iznajdljivosti se znam spoprijeti z nepredvidljivimi situacijami.

1

2

3

4

6. Lahko razrešim večino problemov, če si za to dovolj prizadevam.

1

2

3

4

7. Ko se soočam s težavami, lahko ostanem miren/a zato, ker se znam obvladati.

1

2

3

4

8. Kadar imam  problem, lahko običajno poiščem več rešitev.

1

2

3

4

9. Če sem v težavah, se zmeraj lahko spomnim kakšne rešitve.

1

2

3

4

10. Karkoli mi pride na proti, obvladam brez večjih naporov.

1

2

3

4

 Back to: overview of all language adaptations of the General Self-Efficacy Scale