Berlin Social Support Scales (BSSS) - Polish Version

Aleksandra  Łuszczyńska, Monika Kowalska , Ralf Schwarzer & Ute Schulz, 2002

 Freie Universität Berlin, Health Psychology

Following are 5 psychometric scales that are being used in current research on coping with illness.

1.    Spostrzegane dostępne wsparcie

 (emocjonalne)

1.      Są osoby, które naprawdę mnie lubią

2.      Ilekroć źle się czuję, inni okazują mi, że czują do mnie sympatię

3.      Ilekroć jestem smutny, są ludzie, którzy podnoszą mnie na duchu

4.      Zawsze jest ktoś, kto mnie pociesza, kiedy tego potrzebuję

 (instrumentalne)

5.      Znam osoby, na których zawsze mogę polegać

6.      Kiedy jestem zmartwiony, jest ktoś kto mi pomoże

7.      Są osoby, które oferują mi pomoc, kiedy jej potrzebuję

8.      Kiedy przestaję dawać sobie ze wszystkim radę, wtedy są tacy, którzy mi pomogą 

2. Zapotrzebowanie na wsparcie

 1.      Kiedy jestem przygnębiony, potrzebuję kogoś, kto podniesie mnie na duchu

2.      Ważną rzeczą jest dla mnie, by zawsze mieć kogoś, kto mnie wysłucha

3.      Zanim podejmę ważne decyzje, koniecznie muszę zasięgnąć czyjejś opinii

4.      Najlepiej daję sobie radę bez żadnej pomocy z zewnątrz (-) 

3. Poszukiwanie wsparcia

 1.      W krytycznych sytuacjach wolę poprosić innych o radę

2.      Ilekroć jestem przygnębiony, szukam kogoś, kto podniesie mnie na duchu

3.      Gdy jestem zmartwiony, szukam kogoś, z kim mógłbym porozmawiać

4.      Jeśli nie wiem, jak sobie poradzić z sytuacją, pytam innych, co oni by zrobili

5.      Ilekroć potrzebuję pomocy, proszę o nią 

4. Aktualnie udzielane wsparcie

(skala do wypełnienia przez osobę udzielającą wsparcia)

 Proszę pomyśleć o pacjencie.

Jakie były Pani/Pana kontakty z pacjentką/pacjentem podczas ostatniego tygodnia?

1.      Okazałem mu, jak bardzo go lubię i akceptuję (Emo)

2.      Byłem przy nim, gdy mnie potrzebował (Isnt)

3.      Pocieszałem go, kiedy gdy źle się czuł (Emo)

4.      Zostawiłem go samego (-) (Emo)

5.      Nie okazałem mu współczucia (-) (Emo)

6.      Krytykowałem go (-) (Emo)

7.      Zrobiłem dla niego wiele (Inst)

8.      Sprawiłem, że czuł się ważny i wartościowy (Emo)

9.      Okazywałem troskę o jego stan (Emo)

10.  Zapewniałem go, że może na mnie polegać (Emo)

11.  Pomogłem mu znaleźć coś pozytywnego w jego sytuacji (Inf)

12.  Proponowałem, co mógłby zrobić, by nie myśleć o swojej sytuacji (Inf)

13.  Zachęcałem, aby nie poddawał się (Emo)

14.  Zająłem się jego codziennymi obowiązkami, kiedy nie mógł ich osobiście wypełniać (Inst)

 Emo = emocjonalne wsparcie społeczne

Inst = Instrumentalne wsparcie społeczne

Inf = Informacyjne wsparcie społeczne 

5. Aktualnie otrzymywane wsparcie

(skala do wypełnienia przez osobę otrzymującą wsparcie)

 Proszę pomyśleć o osobie, która jest Panu/Pani najbliższa, takiej jak współmałżonek, partner, dziecko, przyjaciel lub ktoś inny.

Jak ta osoba zachowywała się wobec Pana/Pani w ostatnim tygodniu?

 1.      Ta osoba okazała, że kocha mnie i akceptuje (Emo)

2.      Ta osoba była przy mnie, kiedy jej potrzebowałem (Inst)

3.      Ta osoba pocieszała mnie, kiedy czułem się źle (Emo)

4.      Ta osoba pozostawiła mnie samego (-) (Emo)

5.      Ta osoba nie okazała wiele zrozumienia dla mojej sytuacji (-) (Emo)

6.      Ta osoba narzekała na mnie (-) (Emo)

7.      Ta osoba troszczyła się o wiele moich spraw (Inst)

8.      Ta osoba sprawiła, że czułem się wartościowy i ważny (Emo)

9.      Ta osoba wyrażała troskę o mój stan (Emo)

10.  Ta osoba zapewniła mnie, że mogę na nim/niej całkowicie polegać (Emo)

11.  Ta osoba pomogła mi znaleźć coś pozytywnego w mojej sytuacji (Inf)

12.  Ta osoba proponowała, co mógłbym zrobić, by nie myśleć o mojej sytuacji (Inf)

13.  Ta osoba zachęcała mnie, aby się nie poddawać (Emo)

14.  Ta osoba dbała o sprawy, których nie mogłem dopilnować osobiście (Inst)

15.  Ogólnie, jestem bardzo zadowolon/y/a z zachowania tej osoby (Sat)

 Emo = emocjonalne wsparcie społeczne

Inst = Instrumentalne wsparcie społeczne

Inf = Informacyjne wsparcie społeczne

Sat = Zadowolenie ze wsparcia społecznego

6.    Wsparcie buforująco-ochronne

(skala do wypełnienia przez osobę udzielającą i otrzymującą wsparcie)

 1.      Ukrywałem przed nim/nią wszystkie złe wiadomości (pacjent)

2.      Unikałem wszystkiego, co mogłoby go/ją zaniepokoić

3.      Okazałem w jego obecności, że jestem silny

4.      Nie dałem mu/jej poznać jak naprawdę źle się czuję i jaki jestem przygnębiony

5.      Unikałem jakiegokolwiek krytykowania

6.      Udawałem, że jestem bardzo silny, chociaż tak się nie czułem

 Skala odpowiedzi:

1 – całkowicie nie prawdziwe

2 – w małym stopniu prawdziwe

3 – w umiarkowanym stopniu prawdziwe

4 – całkowicie prawdziwe

Selected Research on Social Support

 Schwarzer, R., & Leppin, A. (1992). Possible impact of social ties and support on morbidity and mortality. In H. O. F. Veiel & U. Baumann (Eds.), The meaning and measurement of social support (pp. 65-83). Washington, DC: Hemisphere.

Schwarzer, R., Dunkel-Schetter, C., & Kemeny, M. (1994). The multidimensional nature of received social support in gay men at risk of HIV infections and AIDS. American Journal of Community Psychology, 22(3), 319-339.

Schwarzer, R., Hahn, A., & Schröder, H. (1994). Social integration and social support in a life crisis: Effects of macrosocial change in East Germany. American Journal of Community Psychology, 22(5), 685-706.

Schwarzer, R., Jerusalem, M., & Hahn, A. (1994). Unemployment, social support and health complaints: A longitudinal study of stress in East German refugees. Journal of Community & Applied Social Psychology, 4, 31-45.

Burke, R. J., Greenglass, E. R., & Schwarzer, R. (1996). Predicting teacher burnout over time: Effects of work stress, social support, and self-doubts on burnout and its consequences. Anxiety, Stress, and Coping: An International Journal, 9, 261-275.

Schröder, K., Schwarzer, R., & Endler, N. S. (1997). Predicting cardiac patients' quality of life from the characteristics of their spouses. Journal of Health Psychology, 2(2), 231-244.

Schröder, K., Schwarzer, R., & Konertz, W. (1998). Coping as a mediator in recovery from cardiac surgery. Psychology and Health, 13, 83-97.

Knoll, N., & Schwarzer, R. (2001-in press). Gender and age differences in social support: A study on East German refugees. In G. Weidner, M. Kopp & M. Kristenson (Eds.), Heart disease: Environment, stress, and gender. Amsterdam, The Netherlands: IOS Press.

Schwarzer, R., & Rieckmann, N. (2001-in press). Social support, cardiovascular disease, and mortality. In G. Weidner, M. Kopp & M. Kristenson (Eds.), Heart disease: Environment, stress, and gender. Amsterdam, The Netherlands: IOS Press.

  Other psychometric scales                                                                                          

 Health Psychology Resources