Kwestionariusz Reakcji na Codzienne Wydarzenia

[The Proactive Coping Inventory (PCI): Polish Version]

Helena Sęk, Tomasz Pasikowski,  Steffen Taubert,  Esther Greenglass, & Ralf Schwarzer, 2002

Poniższe punkty zawierają stwierdzenia opisujące Pani/Pana reakcje w różnych sytuacjach. Proszę ocenić każde z nich z własnego punktu widzenia poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu. 

 

 

 

Nigdy    Rzadko    Często      Zawsze

1.

Planuję z góry różne ewentualności.

   q         q         q         q

2.

Wyobrażam sobie jak rozwiązuję trudne problemy.

   q         q         q         q

3.

Często znajduję sposób rozbicia trudnego problemu na łatwiejsze do ogarnięcia cząstki.

   q         q         q         q

4.

Zamiast działać pod wpływem impulsu zwykle obmyślam różne sposoby rozwiązania problemu.

   q         q         q         q

5.

Rozpatruję w myślach wiele różnych scenariuszy, aby przygotować się na różne możliwe rezultaty.

   q         q         q         q

6.

Podchodzę do problemu rozważając realistyczne alternatywy.

   q         q         q         q

7.

Kiedy mam problem ze współpracownikami, przyjaciółmi lub rodziną, z góry wyobrażam sobie jak pozytywnie rozwiązuję tę sytuację.

   q         q         q         q

8.

Należę do osób, które przejmują inicjatywę.

   q         q         q         q

9.

Przed podejściem do trudnego zadania wyobrażam sobie scenariusze prowadzące do sukcesu.

   q         q         q         q

10.

Rady innych ludzi mogą być pomocne w rozwiązywaniu moich problemów.

   q         q         q         q

11.

Próbuję rozmawiać o przeżywanym stresie z przyjaciółmi, aby dowiedzieć się, co oni o tym sądzą.

   q         q         q         q

12.

Kiedy jestem przygnębiony, wiem do kogo zadzwonić, żeby pomógł mi poczuć się lepiej.

   q         q         q         q

13.

Zostawiam rzeczy ich własnemu biegowi.

   q         q         q         q

14.

Po osiągnięciu jakiegoś celu, szukam następnego, który byłby dla mnie większym wyzwaniem.

   q         q         q         q

15.

Zamiast wydawać każdą zarobioną złotówkę lubię oszczędzać na czarną godzinę.

   q         q         q         q

 

 

 

Nigdy    Rzadko   Często   Zawsze

16.

Podejmuję działanie wyłącznie po starannym rozważeniu problemu.

   q         q         q         q

17.

Przygotowuję się na niepomyślne wydarzenia.

   q         q         q         q

18.

Zanim dotknie mnie jakieś nieszczęście jestem dobrze przygotowana/y na jego konsekwencje.

   q         q         q         q

19.

Wyobrażam sobie jak rozwiązuję trudny problem zanim muszę się z nim zmierzyć.

   q         q         q         q

20.

Lubię wyzwania i pokonywanie przeszkód.

   q         q         q         q

21.

Wyobrażam sobie swoje marzenia i próbuję je urzeczywistnić.

   q         q         q         q

22.

Kiedy mam problem, lubię “go przespać”, odłożyć.

   q         q         q         q

23.

Informacje uzyskane od innych często pomagają mi uporać się ze swoimi problemami.

   q         q         q         q

24.

Inni ludzie pomagają mi poczuć, że jestem otoczony troską.

   q         q         q         q

25.

Zwykle potrafię rozpoznać ludzi, którzy mogą mi pomóc wypracować własne rozwiązania problemów.

   q         q         q         q

26.

Pytam innych, co zrobiliby w mojej sytuacji.

   q         q         q         q

27.

Rozmowy z innymi mogą być bardzo pomocne, gdyż ukazują problem z innej perspektywy.

   q         q         q         q

28.

Pomimo wielu przeciwności, zazwyczaj udaje mi się osiągnąć to czego pragnę.

   q         q         q         q

29.

Wiem, na kogo mogę liczyć, kiedy znajdę się w podbramkowej sytuacji.

   q         q         q         q

30.

Jeśli jakiś problem wydaje mi się zbyt trudny, czasem odsuwam go na bok do czasu, gdy będę gotowa/y się z nim zmierzyć.

   q         q         q         q

31.

Zanim przystąpię do rozwiązywania jakiegoś problemu, dzwonię do przyjaciółki/ciela, aby o nim porozmawiać.

   q         q         q         q

32.

Kiedy jestem w kłopocie, zwykle potrafię coś wymyślić korzystając z pomocy innych.

   q         q         q         q

33.

Kiedy jestem przygnębiona/y, wychodzę aby porozmawiać z innymi.

   q         q         q         q

34.

Zanim zacznę działać, planuję różne strategie zmiany sytuacji.

   q         q         q         q

35.

Doskonalę umiejętności zawodowe, aby uchronić się przed bezrobociem.

   q         q         q         q

 

 

Nigdy    Rzadko   Często   Zawsze

36.

Próbuję jasno sprecyzować, czego potrzebuję, aby odnieść sukces.

   q         q         q         q

37.

Zawsze próbuję znaleźć jakiś sposób na obejście przeszkód; w gruncie rzeczy nic mnie nie powstrzyma.

   q         q         q         q

38.

Rozpatruję problem z różnych stron tak długo aż znajdę właściwe rozwiązanie.

   q         q         q         q

39.

Często widzę siebie na przegranej pozycji, więc nie mam zbyt dużych nadziei.

   q         q         q         q

40.

Kiedy ubiegam się o jakieś stanowisko, wyobrażam sobie, że już je zajmuję.

   q         q         q         q

41.

Zmieniam przeszkody w pozytywne doświadczenia.

   q         q         q         q

42.

Kiedy mam problem zwykle przez jakiś czas pozwalam mu “dojrzewać”.

   q         q         q         q

43.

Jeśli ktoś powie mi, że nie mogę czegoś zrobić, można być pewnym, że to zrobię.

   q         q         q         q

44.

Kiedy staję przed problemem, przejmuję inicjatywę w rozwiązywaniu go.

   q         q         q         q

45.

Zawierzam innym swoje uczucia, aby budować i podtrzymywać bliskie relacje z nimi.

   q         q         q         q

46.

Sporządzam plan i działam zgodnie z nim.

   q         q         q         q

47.

Zabezpieczam swoją rodzinę przed niepomyślną przyszłością.

   q         q         q         q

48.

Rozkładam problem na mniejsze części i zajmuję się nimi po kolei.

   q         q         q         q

49.

Myślę na zapas, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

   q         q         q         q

50.

Planuję strategie działania w celu osiągnięcia najlepszego wyniku.

   q         q         q         q

51.

W przypadku poważnych nieporozumień pomiędzy mną a moimi współpracownikami, przyjaciółmi, lub rodziną, wcześniej ćwiczę jak z nimi postępować.

   q         q         q         q

52.

Kiedy mam problem, zwykle widzę siebie w sytuacji braku wygranej.

   q         q         q         q

53.

Sporządzam listę i najpierw koncentruję się na najważniejszych sprawach.

   q         q         q         q

54.

Staram się dobrze gospodarować moimi pieniędzmi, aby uniknąć biedy na starość.

   q         q         q         q

55.

Zanim przystąpię do rozwiązywania problemu, zastanawiam się nad każdym możliwym wynikiem.

   q         q         q         q

              Nigdy = 1        Czasem = 2     Czesto = 3    Zawsze = 4
 

                                                      

THE PROACTIVE COPING INVENTORY - POLISH ADAPTATION

 Tomasz Pasikowski[1], Helena Sęk1, Esther Greenglass[2] & Steffen Taubert[3]

 Introduction

 Stressful life events may be considered from the point of view of both a patogenic and a salutogenic model. In specific circumstances they may constitute serious factors of the risk of disturbances, but they may also be natural experiments of development. Which of these two functions will prevail, depends on the evaluation of these events as well as on ways of coping.

            Among life events one may distinguish such which are described as normative. They are included in the life span of all people and they constitute turning points in the developmental changes. They occur in basic spheres of our life and activity and require readjustment in our private, family and professional life. They bring great stress, but the most important thing about them is that such events as starting school, setting up a family, child birth, retirement, etc. are predictable, therefore it is possible to prepare for them in advance.

            Apart from normative events one may also distinguish stress connected with purposeful life activities, e.g. health care behavior. This includes periodic medical tests (e.g. gynecological or dental) and necessary medical interventions. Life events connected with health may also be prepared for in order to control excessive stress and overcome it in the course of life.

            Knowing risk factors of health and well-being may also be conducive to the formation of anticipatory and preventive coping. Therefore, the theory of proactive coping with stress (Schwarzer, Taubert, 1999, Greenglass, Schwarzer, Jakubiec, Fiksenbaum, Taubert, 1999) applies to numerous stressful events.

            Coping directed to events with various probability of future occurence may be of preventive and proactive character. Preventive coping goals are negative because one wants to avoid dangers by developing certain preventive resources. In proactive coping one pursues positive goals, constructs plans of action and promotes development and health. Proactive coping may also be considered as a constituent of life style creation (Sęk, 2000). Moreover, Schwarzer and Taubert (1999) believe that proactive persons rely on values and visions in individual creation of life plans.

            Proactive coping has been studied by means of a specifically created scale which has been verified in cross-cultural research (Greenglas et al, 2000). It has been stated that proactive coping is connected with various measures of effective coping, control, well-being and depression level.

            The present research refers to these results. Its aims are:

1. Adapting Proactive Coping Inventory to Polish conditions and checking its psychometric indicators.

2. Examining the connection between proactive coping tendency, subjectively perceived health level in somatic, psychological and social sense as well as negative health indicators, i. e. the lack or intensification of depression level.

 

Method

 

Subjects

The similarity to the original Canadian sample was the guiding principle for us during the stage of choosing a new Polish sample. The PCI items were generated on a Canadian student sample which was recruited for the survey during class. Age ranged from 17 to 60 years old. The majority of respondents were women. The first Polish-Canadian sample was older, employed, and consisted of immigrants so the differences between the two Canadian samples were significant. The present Polish sample consisted of 220 university students (193 females and 27 males). Age ranged from 19 to 50, mean age was 25,19.

 

Measures

Proactive Coping Inventory (PCI) was the main psychometric tool in the present study. PCI is the multidimensional inventory consisting of a total 55 items grouped in the seven subscales. They are: the Proactive Coping Scale, the Reflective Coping Scale, Strategic Planning, Preventive Coping, Instrumental Support Seeking, Emotional Support Seeking, and Avoidance Coping.

We prepared a new Polish translation of the scale because some items were not satisfactory in the previous version. The couple of competent judges evaluated every item and that was the base for choosing items to the final version.

The Subjective Health Profile (SHP) is a self-reported instrument developed by H. Sęk (2000). It assesses the subjective sense of health in the psychological, social and physical dimensions. In addition, it assesses the beliefs of an individual about the resources he or she has. The four scales consist of  24 items.

Beck Depression Inventory (BDI) was used as a measure of depression. It consisted of 21 items.

 

Results

The psychometric properties of the PCI

The psychometric properties of the PCI were assessed by means of SPSS 8.0 PL. At the very beginning we will present results referring to the reliability of the PCI subscales. The reliabilities were assessed as internal consistency with Cronbach alpha model. A summary of the main findings is presented in Table 1.

 

Table 1. The reliabilities of the PCI subscales.

Subscale

Cronbach alpha

N of items

Polish

Canadian

Polish-Canadian

Avoidance Coping

.67

.61

.74

3

Emotional Support Seeking

.72

.73

.64

5

Instrumental Support Seeking

.81

.85

.84

8

The Proactive Coping Scale

.87

.85

.80

14

Preventive Coping

.79

.83

.79

10

The Reflective Coping Scale

.86

.79

.80

11

Strategic Planning

.74

.71

.71

4

 

As it was shown in Table 1 reliabilities of the subscale ranged from .67 to .87 and were moderately acceptable. The values of Cronbach alpha are comparable in all three samples. Generally, the indices we have obtained in the present study are a little bit higher than in the previous one. It seems to support the idea that (1) PCI is consistent cross-culturally, and (2) the Polish adaptation is correct.

            The next step is focused on the detailed description and analysis of PCI items. Tables 2-8 present items of the subscales and scale characteristics.

 

Table 2. The Proactive Coping Scale

No

Item

M

SD

rit-t

08

I am a "take charge" person.

2,7340

,7191

,5870

13

I try to let things work out on their own. (-)

2,9681

,6852

,3784

14

After attaining a goal, I look for another, more challenging one.

2,6649

,6856

,6359

20

I like challenges and beating the odds.

2,6809

,7046

,6023

21

I visualize my dreams and try to achieve them.

3,0745

,6580

,5664

28

Despite numerous setbacks, I usually succeed in getting what I want.

2,9468

,4821

,5622

36

I try to pinpoint what I need to succeed.

2,9362

,6908

,5607

37

I always try to find a way to work around obstacles; nothing really stops me.

2,7128

,6396

,5710

39

I often see myself failing so I don't get my hopes up too high. (-)

3,0904

,7293

,5125

40

When I apply for a position, I imagine myself filling it.

2,5372

,8297

,4185

41

I turn obstacles into positive experiences.

2,7553

,6571

,5671

43

If someone tells me I can't do something, you can be sure I will do it.

2,5745

,7384

,3467

44

When I experience a problem, I take the initiative in resolving it.

2,8191

,6452

,7116

52

When I have a problem, I usually see myself in a no-win situation. (-)

2,8511

,6931

,4986

Scale

39,3457

5,8678

 

 

The Proactive Coping Scale. This scale combines autonomous goal setting with self-regulatory goal attainment cognitions and behavior. Item-total correlations ranged from .40 to .61 in the Canadian sample. Here the lowest value was obtained for item 43.

 

Table 3.  The Reflective Coping Scale

No

Item

M

SD

rit-t

02

I imagine myself solving difficult problems.

2,7500

,7358

,5306

04

Rather than acting impulsively, I usually think of various ways to solve a problem.

2,8032

,6193

,6011

05

In my mind I go through many different scenarios in order to prepare myself for different outcomes.

2,8032

,7229

,5769

06

I tackle a problem by thinking about realistic alternatives.

3,0532

,6994

,5754

07

When I have a problem with my co-workers, friends, or family, I imagine beforehand how I will deal with them successfully.

2,6755

,6907

,4261

09

Before tackling a difficult task I imagine success scenarios.

2,7021

,7433

,5291

16

I take action only after thinking carefully about a problem.

2,6862

,6139

,5915

19

I imagine myself solving a difficult problem before I actually have to face it.

2,6117

,6318

,6197

38

I address a problem from various angles until I find the appropriate action.

2,9468

,6095

,5132

51

When there are serious misunderstandings with co-workers, family members or friends, I practice before how I will deal with them.

2,3404

,7320

,4183

55

I think about every possible outcome to a problem before tackling it.

2,7553

,7484

,6539

Scale

30,1277

4,8512

 

 

The Reflective Coping Scale. This scale describes simulation and contemplation about a variety of possible behavioral alternatives by comparing their imagined effectiveness and includes brainstorming, analyzing problems and resources, and generating hypothetical plans of action. Item-total correlations are a little bit higher than in the original sample where they ranged from .31 to .55.

 

Table 4. The Strategic Planning Scale

No

Item

M

SD

rit-t

03

I often find ways to break down difficult problems into manageable components.

2,7436

,6389

,3931

46

I make a plan and follow it.

2,4974

,7206

,5592

48

I break down a problem into smaller parts and do one part at a time.

2,5641

,6884

,6431

53

I make lists and try to focus on the most important things first.

2,4154

,8038

,5282

Scale

10,2205

2,1365

 

 

Strategic Planning. This scale focuses on the process of generating a goal-oriented schedule of action in which extensive tasks are broken down into manageable components. Item-total correlations are similar to the Canadian sample where they ranged from .41 to .63.

 

Table 5. The Preventive Coping Scale

No

Item

M

SD

rit-t

01

I plan for future eventualities.

2,9011

,6317

,4295

15

Rather than spending every cent I make, I like to save for a rainy day.

2,3297

,8013

,3719

17

I prepare for adverse events.

2,5055

,6627

,3368

18

Before disaster strikes I am well-prepared for its consequences.

2,2473

,6302

,4060

34

I plan my strategies to change a situation before I act.

2,7747

,5551

,4748

35

I develop my job skills to protect myself against unemployment.

3,0659

,8183

,3915

47

I make sure my family is well taken care of to protect them from adversity in the future.

2,7912

,7583

,5209

49

I think ahead to avoid dangerous situations.

2,7088

,7113

,5742

50

I plan strategies for what I hope will be the best possible outcome.

2,7363

,6621

,6270

54

I try to manage my money well in order to avoid being destitute in old age.

2,6319

,8615

,5552

Scale

26,6923

4,2249

 

 

Preventive Coping. Preventive coping deals with anticipation of potential stressors and the initiation of preparation before these stressors develop fully. Preventive coping is distinct from proactive coping. Preventive coping effort refers to a potential threat in future by considering experience, anticipation or knowledge. In comparison, proactive coping is not based on threat but is driven by goal striving. The three of the subscale’s items show lower than .40 value of item-total correlation but their exclusion does not cause the increasing Cronbach alpha for that scale.

 

Table 6. The Instrumental Support Seeking Scale

No

Item

M

SD

rit-t

10

When solving my own problems other people's advice can be helpful.

2,8680

,5740

,6130

11

I try to talk and explain my stress in order to get feedback from my friends.

2,7766

,7565

,5729

23

Information I get from others has often helped me deal with my problems.

2,7411

,5336

,5571

25

I can usually identify people who can help me develop my own solutions to problems.

2,8426

,5981

,2444

26

I ask others what they would do in my situation.

2,6193

,7300

,6276

27

Talking to others can be really useful because it provides another perspective on the problem.

3,0457

,6332

,6241

31

Before getting messed up with a problem I'll call a friend to talk about it.

2,3401

,7221

,5314

32

When I am in trouble I can usually work out something with the help of others.

2,6751

,6822

,4462

Scale

21,9086

3,4422

 

 

Instrumental Support Seeking. This scale focuses on obtaining advice, information and feedback from people in one’s social network when dealing with stressors. There is a problem with item 25. The item-total correlation is very low for it. It lowers somewhat the reliability index for the scale, which is 0.81.

 

Table 7. The Emotional Support Seeking Scale

No

Item

M

SD

rit-t

12

If I am depressed I know who I can call to help me feel better.

3,1055

,8955

,5381

24

Others help me feel cared for.

3,0000

,6195

,5360

29

I know who can be counted on when the chips are down.

3,3518

,6643

,4008

33

When I'm depressed I get out and talk to others.

2,6734

,7513

,4599

45

I confide my feelings in others to build up and maintain close relationships.

2,6884

,7477

,4830

Scale

14,8191

2,5460

 

 

Emotional Support Seeking. This scale is aimed at regulating temporary emotional distress by disclosing to others feelings, evoking empathy and seeking companionship from one’s social network. It is emotional self-regulation with the assistance of significant others. The Emotional Support Seeking scale has good reliability and the items show good item-total correlations. In the Canadian sample item-total correlations ranged from .40 to .64, so there are no significant differences between the two samples.

 

Table 8. The Avoidance Coping Scale

No

Item

M

SD

rit-t

22

When I have a problem I like to sleep on it.

2,4359

,7249

,5308

30

If I find a problem too difficult sometimes I put it aside until I'm ready to deal with it.

2,5590

,6179

,4435

42

When I have a problem I usually let it simmer on the back burner for a while.

2,5333

,5768

,4874

Scale

7,5282

1,4967

 

 

Avoidance Coping. Avoidance Coping eludes action in a demanding situation by delaying. It is a very short scale, so we would not expect high total reliability values but item-total correlations are quite good.

Intercorrelations among the PCI subscales

The intercorrelations between PCI subscales in the Polish sample were rather high. It indicates that the subscales are not independent. There were some differences in the correlations between the present study and the Canadian one. 

 

Table 9. Intercorrelations of the PCI subscales – Polish Sample

 

PCS

PrevCS

RCS

ESSS

ISSS

ACS

SPS

PCS

-

,432(**)

,470(**)

,298(**)

,112

-,087

,350(**)

PrevCS

 

-

,705(**)

,209(**)

,216(**)

-,010

,589(**)

RCS

 

 

-

,212(**)

,218(**)

-,006

,633(**)

ESSS

 

 

 

-

,590(**)

,105

,208(**)

ISSS

 

 

 

 

-

,188(**)

,217(**)

ACS

 

 

 

 

 

-

-,051

SPS

 

 

 

 

 

 

-

** Correlation is significant on the level 0.01 (2-tail).

 

The most important difference is that there is no the relationship between Proactive Coping and Avoiding Coping in the present study. The second one is the lack of significant correlation between PCS and Instrumental Support Seeking Scale. Third, there was a small significant positive correlation between ISSS and ACS – the same result was obtained in the Polish-Canadian sample. There are small but not important differences between the two samples (the present one and original, Canadian one) in the remaining data.

 

Table 10. Correlations of PCI subscales with the other measures

 

ACS

ESSS

ISSS

PCS

PrevCS

RCS

SPS

Age

,143(*)

-,063

-,051

,080

,113

,097

,091

SHP - social

-,174(*)

,102

,103

,221(**)

,246(**)

,314(**)

,244(**)

SHP - psychological

-,003

,348(**)

,186(**)

,581(**)

,310(**)

,400(**)

,384(**)

SHP - physical

-,117

,247(**)

,089

,442(**)

,190(**)

,288(**)

,251(**)

SHP - resources

-,159(*)

,232(**)

,157(*)

,419(**)

,282(**)

,382(**)

,328(**)

BDI - depression

,138

-,322(**)

-,151(*)

-,515(**)

-,292(**)

-,360(**)

-,399(**)

* Correlation is significant on the level 0.05 (2-tail).

** Correlation is significant on the level 0.01 (2-tail).

SHP– Subjective Health Profile

 

According to our expectations we found out the significant relationships between the PCI and depression. Almost all of the subscales correlate negatively with the Beck Depression Inventory with the exception of Avoidance coping.

            Among the relationships between the PCI and the measures of subjective health we resumed that the highest one there were for Proactive Coping Scale and the lowest for avoiding coping and instrumental support seeking. 

            As expected, Proactive coping correlated positively with all measures of subjective health.

            Subjective health correlated positively with Preventing coping, Reflective coping and Strategic Planning.

            As expected, resources correlated positively with both support measures.

 

Conclusions

 

The psychometric properties of the new Polish version of the Proactive Coping Inventory obtained in the present study are comparable to the results obtained from the original Canadian sample. It means that despite the cross-cultural differences, the inventory follows a similar course. The results also indicate that the Polish adaptation is a good equivalent of the original measure.

The data suggest some interesting possibilities for future research. For example, while the levels of reliability and validity are acceptable as a whole, future refinement may improve the PCI and make it a useful instrument in the development of empirical research and theory in the area of stress and coping.

 

 

 

 

 References:

Greenglass, E., Schwarzer, R., Jakubiec, D., Fiksenbaum, L., Taubert, S. (1999). The Proactive Coping Inventory (PCI): A theory Guided Multidimensional Instrument: Paper presented at the 20th International Conference of the stress and Anxiety  Research Society (STAR) Cracow, Poland , July 12-14, 1999

Greenglass, E. (2000). Proactive Coping, Distress and Burnout. Implications for Health Functions. Paper presented at the 14th Conference of the European Health Psychology Society (EHPS), Leiden, Netherlands, August 16 -19, 2000.

Schwarzer, R., Taubert, S. (1999). Radzenie sobie ze stresem: Wymiary i procesy. [Coping with Stress: Dimensions and Processes]. Promocja Zdrowia Nauki Społeczne i Medycyna (6), 17, 72-92

Sęk, H. (2000). Zdrowie behawioralne. [Behavioral health] In. J. Strelau (Ed.) Psychologia. Podręcznik akademicki. [Psychology] (pp. 533-565), Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

 

[1] A. Mickiewicz University Poznań, Department of Psychology, Szamarzewskiego Str. 89, 60-568 Poznań, Poland

[2] York University Toronto, Department of Psychology, North York, Ontario Canada, M3J1P3

[3] Freie Universität Berlin, Habelschwerdter Allee 45, 14195 Berlin, Germany