Skala generalizovane samoefikasnosti

(Ralf Schwarzer, Matthias Jerusalem, Veljko Jovanovic, & Vesna Gavrilov-Jerkovic, 2010)

 SGSE -prevod na Srpski jezik

 Pažljivo pročitajte svaku tvrdnju i zaokružite jedan od odgovora:

1 -  potpuno netačno, 2 - delimično  netačno, 3 - delimično tačno, 4 - potpuno tačno

 

1. Ako se dovoljno potrudim, uvek mogu da prebrodim teške probleme.

1

2

3

4

2. I ako mi se neko suprotstavi, ja mogu da pronađem sredstva i načine da dobijem ono što želim.

1

2

3

4

3. Lako mi je da dostignem svoje ciljeve i ostvarim svoje namere.

1

2

3

4

4. Siguran sam da mogu uspešno da izađem na kraj sa neočekivanim događajima.

1

2

3

4

5. Zahvaljujući mojoj snalažljivosti, ja znam kako da savladam nepredviđene situacije.

1

2

3

4

6. Ja mogu rešiti većinu problema ako uložim dovoljno napora.

1

2

3

4

7. Mogu ostati pribran kada se susretnem sa poteškoćama, jer znam da mogu da se oslonim na svoje sposobnosti.

1

2

3

4

8. Kad se suočim sa problemom, ja obično nađem nekoliko rešenja.

1

2

3

4

9. I kada sam u nevolji, obično mogu da smislim rešenje.

1

2

3

4

10. Ja obično mogu da izađem na kraj sa svim što mi se nađe na putu.

1

2

3

4